ตชด.ภาค 4 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. พลตำรวจตรี นิตินัย  หลังRead More…

ตชด.๔๓ ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแหจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร D.A.R.E. ประเทศไทย

ตชด.๔๓ ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแหจัดพิธีมอบประกาศนียบRead More…