ทำเนียบผู้บริหาร

 พ.ต.อ.สถาพร   แก้วสนิท
 ผอ.สถานีวิทยุ ตชด.ค่ายรามคำแหง

พ.ต.ท.ยงศักดิ๋  รัตนดิหลก ณ ภูเก็ต
รอง ผอ.สถานีวิทยุ ตชด.ค่ายรามคำแหง

 

 พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์  คามิคลิขิตกุล
รอง ผอ.สถานีวิทยุ ตชด.ค่ายรามคำแหง

 พ.ต.ท.สุเทพ  ชูแก้ว
รอง ผอ.สถานีวิทยุ ตชด.ค่ายรามคำแหง

 

 พ.ต.ท.เอกพล  รุณทอง
หน.สถานีวิทยุ ตชด.ค่ายรามคำแหง