ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ต.ท.ยงศักดิ๋  รัตนดิหลก ณ ภูเก็ต
ผอ.สถานีวิทยุ ตชด.ค่ายรามคำแหง