ติดต่อเรา

ที่อยู่

สถานีวิทยุกระตายเสียงตำรวจตระเวณชายแดน 104

เลขที่ 234 ถ.กาญจนวนิช ม.1  ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร.074 218 641

แฟกซ์ 074 218 642

E-mail 43radio@gmail.com หรือ smartbomb.sk@gmail.com