ตชด.434 พัทลุง ร่วมจัดระเบียบร้านค้าบริเวณไหล่ทางถนนหลวง พื้นที่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ตชด.434 พัทลุง ร่วมจัดระเบียบร้านค้าบริเวณไหล่ทางถนนหลวง พื้นที่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

เมื่อ 16 ม.ค.61 ร้อย ตชด.434 จัดกำลังพล 12 นาย สนับสนุน กอ.รมน.จ.พัทลุง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการจัดระเบียบร้านค้า บริเวณไหล่ทางถนนทางหลวง เขตพื้นที่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง มีการดำเนินการ ดังนี้
– เวลา 10.00 น. เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง ณ ห้องประชุม อ.ป่าบอน โดยมี พ.อ.ทิม เรือนโต รอง ผอ.กอ.รมน.จ.พัทลุง เป็นประธาน
– เวลา 11.00 – 14.00 น. ออกตรวจสอบติดตามตรวจสอบการจัดระเบียบร้านค้า จำนวน 17 ร้าน ได้สนับสนุนช่วยการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางให้กับผู้ประกอบการร้านค้า และขอความร่วมมือในการดำเนินการเคลื่อนย้ายร้านค้าออกจากบริเวณไหล่ทางให้เรียบร้อยตามแนวทางการจัดระเบียบร้านค้าบริเวณไหล่ทางถนนทางหลวงต่อไป