ตชด.ฉก.สงขลา ฝึกชุดปฏิบัติการสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (จชต.)

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ 10ธ.ค. 61 เวลา  0930 น.  พ.ต.อ.ณรงค์ ธนานันทกุล รอง ผบ.ฉก.สงขลา, เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก หลักสูตรการฝึกชุดปฏิบัติการสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (จชต.) ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ค่ายมหาจักรีสิรินธร อ.นาทวี จว.สงขลา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย