ตชด.436 สตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า จวนผู้ว่าสตูล

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ 10ม.ค.2561   เวลา  07,00  น พ.ต.ท.บัณฑิต สีหาโคตร ผบ.ร้อย ตชด.436 มอบหมายให้ ร.ต.อ.สุธี พิมพการ ผบ.มว.ฯรรท.ผบ.ร้อยฯ พร้อมด้วย ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ ดวงเอี่ยม ร่วมดื่มกาแฟ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ในกิจกรรมกาแฟยามเช้าของจังหวัด ณ จวน ผวจ.สตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผวจ.สตูล เป็นประธาน ในการนี้ ได้มอบจักรยานเพื่อ สสน.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 1คัน