ขอเชิญร่วมทำบุญห่มผ้าเจดีย์องค์ขาว องค์ดำ บนยอดเขาแดง ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในวันที่ 14 ม.ค.61

ข่าวสารงานบุญ

เนื่อวในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ทางคณะชาวบ้านบ้านบนเมือง สวนจันทร์ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้จัดให้มีการทำบุญห่มผ้าเจดีย์องค์ขาว องค์ดำ บนยอดเขาแดง ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในการนี้ก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความประสงค์ ร่วมทำบุญในครั้งนี้ทราบ