ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ข่าวทั่วไป แจ้งเตือนภัย

ฉบับที่ 8 (82/2565)

เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก

และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย

(มีผลกระทบจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565)