พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ข่าวทั่วไป แจ้งเตือนภัย

ลักษณะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ประกอบกับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลาง สำหรับชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียส คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมา ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ โทรศัพท์: 074-311760
Facebook: https://www.facebook.com/SongkhlaMetC…
Youtube: https://www.youtube.com/SongkhlaMeteo…
Website: http://www.songkhla.tmd.go.th/

กรมอุตุนิยมวิทยา และ สถานีวิทยุกระจายเสียง ของกรมอุตุนิยมวิทยา “อุตุนิยมวิทยายุคใหม่ แจ้งข่าวฉับไว ใส่ใจปวงชน”