ว่าที่ พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ งพื้นที่สำรวจกระบวนการลักลอบตัดไม้ ณ ม.5 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง

ข่าวทั่วไป

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ว่าที่ พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชัยวรุตม์ พร้อมญาติ
รอง ผกก.ตชด.๔๓ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่สำรวจกระบวนการลักลอบตัดไม้ ณ ม.5 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง