สงขลา | รายงานสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยงคลองสะเดา จ.สงขลา

ข่าวทั่วไป

สงขลา | รายงานสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยงคลองสะเดา จ.สงขลา 17 ธันวาคม 2564 |  3,729

สงขลา | รายงานสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยงคลองสะเดา จ.สงขลา

ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้

1.ปริมาณฝนตก มีฝนตกหนักบริเวณ จ.สงขลา 154 มิลลิเมตร จ.นราธิวาส 151 มิลลิเมตร จ.ปัตตานี 128 มิลลิเมตร จ.ยะลา 103 มิลลิเมตร

2.สถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ไม่มีระดับน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่

3.อ่างเก็บน้ำที่มีความเสี่ยง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น จ.ระนอง อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง จ.สุราษฎร์ธานี อ่างเก็บน้ำคลองหยา อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง จ.กระบี่ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จ.ภูเก็ต อ่างเก็บน้ำคลองสะเดา จ.สงขลา

4.สถานการณ์น้ำท่วมและพื้นที่ประสบภัย –

5. การให้ความช่วยเหลือ –

6. การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

ช่วงวันที่ 17 – 19 ธ.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียวจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งของประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศยังคงมีอากาศเย็น ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง และสตูล คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ 1.0 – 2.0 เมตร

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำหลากที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงได้ทำการวิเคราะห์ระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

– แม่น้ำสายบุรี จังหวัดนราธิวาส คาดว่าบริเวณอำเภอสุคิรินระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 5 – 7 เมตร และบริเวณอำเภอศรีสาครระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 4 – 5 เมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในที่ลุ่มต่ำของอำเภอสุคิรินได้

– แม่น้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 3 – 4 เมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณอำเภอสุไหงโก-ลก ประมาณ 50 เซนติเมตร

#ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.hatyaifocus.com/