ชาวสงขลาออกมาทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (24 ก.ค.64) ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณย่านการค้าวชิรา ถนนทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา มีพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาเดินทางมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นช่วงวิกฤติโควิด-19 เนื่องจากวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำให้บริเวณนี้คึกคักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาพระสงฆ์ออกมาเดินรับบิณฑบาตรจากประชาชนตามปรกติ ซึ่งถือเป็นกิจของสงฆ์และพระทุกรูปจะสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองเช่นเดียวกัน

แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีประชาชนที่มาทำบุญตักบาตรลดลง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ออกจากบ้าน “อยู่บ้าน หยุดโรค เพื่อชาติ” แต่ในเช้าวันนี้ประชาชนออกมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ท่ามกลางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายและนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติโดยนำอาหารหวานคาว ข้าวสารอาหารแห้งมาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันนี้

ข้อมูลจาก สวท.สงขลา