คนละครึ่ง เฟส 3″ เตรียมเปิดลงทะเบียนเพิ่ม 16 ล้านสิทธิ

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

“คนละครึ่ง เฟส 3” เตรียมเปิดลงทะเบียนเพิ่ม 16 ล้านสิทธิ รับเงินเยียวยา 3,000 บาท ขณะที่ผู้ที่เคยได้รับสิทธิรายเก่า เฟส 1 และ 2 รับสิทธิอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่อาจต้องกดยืนยันสิทธิอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากสถานการณ์โควิด-19 รุนแรงมากขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอยู่ในระดับสูง รัฐต้องออกมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 ที่ผ่านมา ได้ออกมาตรการเยียวยาหลายโครงการ โดยหนึ่งในนั้นคือ มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการ “คนละครึ่ง เฟส 3”

คนละครึ่ง เฟส 3 ได้สิทธิอะไรบ้าง?

โดยมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยา คนละ 3,000 บาท ครอบคลุมทั้งหมด 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินกว่า 93,000 ล้านบาท ซึ่งรูปแบบการใช้จ่ายจะเป็นแบบโคเพย์ (Co-pay) ผู้มีสิทธิสามารถนำเงินเยียวยาที่ได้รับไปใช้จ่าย และรัฐจะสมทบวันละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

ผู้มีสิทธิในมาตรการ คนละครึ่ง เฟส 3 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1.ผู้มีสิทธิมาตรการคนละครึ่งรายเดิม

สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการคนละครึ่ง เฟส 1 และเฟส 2 ที่ผ่านมา ทั้งหมด 15 ล้านคนนั้น กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ รัฐจะให้สิทธิเงินเยียวยาในคนละครึ่งเฟส 3 โดยอัตโนมัติ

แต่ทั้งนี้ผู้ที่เคยได้สิทธิรายเดิม คาดว่า จะต้องมีการกดยืนยันรับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ว่า ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ต่อหรือไม่ โดยให้กดยืนยันสิทธิในแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ถ้าต้องการเข้าร่วม ระบบก็จะทำการเติมเงินเข้าเป๋าตังให้เหมือนเดิม

‘ยิ่งใช้ยิ่งได้’ ครม.เคาะโครงการใหม่ ให้ E-Voucher  7,000 บาท

‘คนละครึ่งเฟส 3’ ครม.ไฟเขียวแล้ว อัพเดทรายละเอียดที่นี่!

‘เราชนะ’ จ่าย ‘เงินเยียวยา’ เพิ่ม 1,000 บาท 2 สัปดาห์ ใครได้สิทธิบ้าง ?

‘ม.33 เรารักกัน’ เยียวยาเพิ่ม 2,000 บาท

ครม. เคาะลดค่าน้ำ-ค่าไฟ 2 เดือน บรรเทาพิษโควิด-19

2.เปิดรับลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 3 รายใหม่อีก 16 ล้านคน

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิในมาตรการคนละครึ่งมาก่อน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนอีก 16 ล้านสิทธิ ซึ่งจะมีความชัดเจนในเร็วๆ นี้ ว่าจะเปิดรับลงทะเบียนเมื่อใด แต่จะต้องเป็นภายในเดือน มิถุนายน นี้ เนื่องจากวงเงิน 3,000 บาทของ “คนละครึ่งเฟส 3” นี้ จะเริ่มใช้จ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2564

อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยา มีดังนี้

– เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน

– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

คนละครึ่ง เฟส 3 เริ่มเมื่อไร?

สำหรับระยะเวลาของมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 นั้น รัฐจะช่วยเหลือเยียวยาประชาชน เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

 ‘เราชนะ’-‘คนละครึ่ง’ วันนี้! คลังตอบทุกคำถาม ‘เงินเยียวยา’

เงินอุดหนุนบุตรเดือนพฤษภาคม 2564 เช็คโอนเงินเข้าบัญชีวันนี้

นอกจากนี้รัฐยังได้ออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาประชาชนอีกหลายโครงการ เช่น

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อ “กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ระยะ3

เป็นการเพิ่มค่าครองชีพให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (บัตรคนจน) อีกเดือนละ 200 บาท ครอบคลุม 13.65 ล้านคน เริ่มโครงการได้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (คาดว่าจะเริ่มเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 6 เดือน)

2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อ “กลุ่มเปราะบาง”

โครงการสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ช่วยลดภาระค่าครองชีพ โดยเพิ่มเงินสนับสนุนค่าครองชีพให้อีกเดือนละ 200 บาท ครอบคลุมกลุ่มประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน เริ่มโครงการได้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ และสิ้นสุดโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3.โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

เป็นโครงการที่มุ่งไปที่กลุ่มผู้มีรายได้สูง รัฐจะสนับสนุน E-Voucher สำหรับการใช้จ่าย ในเบื้องต้นคาดว่าจะไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ระยะเวลาโครงการ เริ่มต้นได้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ไปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.โครงการเราชนะ

เป็นการเติมเงินให้กับผู้มีสิทธิรายเดิม จำนวน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาทต่อคน โครงการสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564 โดยใช้งบประมาณ 6.7 หมื่นล้านบาท

5.โครงการ ม.33 เรารักกัน

เป็นการเติมเงินให้กับผู้มีสิทธิรายเดิม จำนวน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาทต่อคน โครงการสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2564 ใช้งบประมาณทั้งหมด 1.85 หมื่นล้านบาท

ที่มา : ทำเนียบรัฐบาล