เช็กเลย “บ้าน-กิจการไหน” ได้สิทธิ์! กปน.ลดค่าน้ำ 10 % เดือนพ.ค.-มิ.ย.64

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยให้ความช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา

ล่าสุด การประปานครหลวง (กปน.) ชี้แจงถึงรายละเอียดมาตรการดังกล่าวอีกครั้ง ระบุว่า ประชาชนจะได้รับส่วนลดค่าน้ำจำนวน 10% ของยอดการใช้น้ำในเดือนพ.ค.-มิ.ย.64 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนมิ.ย.-ก.ค.64) ซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยจะปรับลดสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก แต่จะไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ประเภทที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย บ้าน คอนโด หอพัก และบ้านเอื้ออาทร

ประเภทกิจการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ร้านโชห่วย ร้านค้า และโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำไม่เกิน 3/4 นิ้ว หรือ 6 หุน

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. ระบุว่า มาตรการดังกล่าว กปน. จะช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 97% ของลูกค้าทั้งหมด ปัจจุบันมีลูกค้าทั้งสิ้น 2.48 ล้านราย โดยมาตรการนี้จะช่วยเหลือประชาชนประมาณ 2.42 ราย ซึ่งที่ผ่านมา ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชน ลดค่าน้ำ 10% ในเดือนก.พ.และมี.ค.64 ด้วย