อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 สงขลา

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสงขลา รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2464 ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

?✅วันนี้ (16 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา นายวสันต์ ยี่ตัน ขนส่งจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 ผ่านระบบ Video Conference ภายใต้การรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

?✅สำหรับผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ 10-15 เมษายน (รวม 6 วัน) มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นในจังหวัดรวม  58 ครั้ง บาดเจ็บ 58 ราย และเสียชีวิต 4 ราย โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 30.43 ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 93.22 มียานพาหนะถูกเรียกตรวจ จำนวน 40,738 คัน และจำนวนผู้ถูกดำเนินคดีตาม 10 มาตรการ รสขม. จำนวน 7,261 ราย ซึ่งพบว่าไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ส่วนอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่และอำเภอจะนะ

�✅ทั้งนี้ การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดสงขลา ได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ควบคู่กับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ โดยเพิ่มความเข้มข้นในการจัดตั้งด่านชุมชนบริเวณจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เน้นการเรียกตรวจยานพาหนะและประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะการกวดขันพฤติกรรมการดื่มแล้วขับ การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ และการใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงบังคับใช้กฎหมายจราจรและกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

16 เม.ย. 64