เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน สถานีวิทยุ

ข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป

สถานีวิทยุตำรวจตระเวณชายแดนค่ายรามคำแหง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา ประจำปี 2564

จากสถาบันการศึกษาทั่วจังหวัดสงขลา ประเทศทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รับจำนวนจำกัด ตำแหน่งดังต่อไปนี้ 

1. นักจัดรายการวิทยุ 2 ตำแหน่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.1.จัดรายการวิทยุ อ่านข่าว
1.2.ผลิตข่าว
1.3.ผลิตสปอตโฆษณา อ่านข่าวและบทวิทยุต่าง

2. คอลั่มนิส ประจำเว็บไซต์ policeradio104
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.1. อัพเดทข่าวสารทางเว็บไซต์
2.2. อัพเดทข่าวสารทางแฟนเพจสถานีวิทยุ ตชด.104

ปฏิบัติงาน ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจตระเวณชายแดน ค่ายรามคำแหง ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หากมีความรู้ความสามารถ พร้อมพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริงในสถานประกอบการณ์ต่างๆ

ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร :
1. Resume อย่างย่อ พร้อมรูปถ่าย รวมทั้งระบุ ชั้นปี ภาควิชา คณะ มหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่
2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ถึง ผู้จัดการ วงเล็บมุมซอง (สมัครฝึกงาน)


ส่งเอกสารมาที่ สถานีวิทยุกระตายเสียงตำรวจตระเวณชายแดน 104
เลขที่ 234 ถ.กาญจนวนิช ม.1  ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
E-Mail : 43radio@gmail.com หรือ smartbomb.sk@gmail.com
ติดต่อได้ที่ 074218641 074218642

หรือในวันและเวลาทำการ 08.00 – 17.30 น.