เชิญเที่ยวงาน ประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา 23 เม.ย.– 2 พ.ค. 64

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารงานบุญ

จังหวัดสงขลา หารือคณะทำงานฝ่ายจัดหาของรางวัลสลากกาชาด จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564

 วันนี้ (5 เม.ย.64) ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุม คณะทำงานฝ่ายจัดหาของรางวัลสลากกาชาด จังหวัดสงขลา 2564 ครั้งที่ 1 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายจัดหาของรางวัลสลากกาชาด และการเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

   ด้วยจังหวัดสงขลากำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา 2564 ในวันที่ 23 เมษายน – วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณสระบัว แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดประจำปี 2564 โดยในที่ประชุมวันนี้มีประเด็นสำคัญ อาทิ การรายงานข้อมูลการสนับสนุนของรางวัลสลากกาชาดและรางวัลกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดภายในงาน  เช่น การประมูลและการจับคูปอง ประเด็นเรื่องเงินบริจาค โดยบริจาคผ่านที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา จำนวน 1 แสนบาท บริจาคผ่านสำนักงานจังหวัดสงขลา จำนวน 99,500 บาท นอกจากนี้ในที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา ประกอบด้วย แนวทางการจัดหาของรางวัลสลากกาชาด จังหวัดสงขลา 2564 แนวทางการรับบริจาคของรางวัล และกำหนดให้มีวันรวมน้ำใจในวันที่ 20 เมษายน 2564  ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

5 เม.ย.64