สงขลาเปิด 28 ด่านตรวจ ต้อนรับสงกรานต์ 2564

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว ตลอดจนทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีการจัดงานประเพณีการทำบุญ และรื่นเริงต่างๆ ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ทั้งปัจจัยด้านคน และยานพาหนะ ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติ ตลอดจนให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายและกลไกทางสังคม เพื่อป้องปรามตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้น ซึ่งในปีนี้พร้อมเปิดจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 28 จุดตรวจ ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ

เพื่อให้เป็นจุดพักในการขับรถ พร้อมให้บริการข้อมูลเส้นทาง การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ฯลฯ พร้อมรณรงค์ในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนบูรณาการในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทั้งช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564

และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2564 โดยตั้งค่าเป้าหมายจำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ให้ลดลงไม่น้อยกว่า 5% เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ในปีนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขสำหรับทุกครอบครัวอย่างแท้จริง

          ขอบคุณภาพข่าว :  สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา

ใส่ความเห็น