ปรับปรุงกองร้อย ตชด.กักแรงงานต่างด้าวสู้โควิด

ข่าวทั่วไป

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 รัฐบาลจึงได้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 64 ในส่วนงบกลาง รายการสำรองจ่ายเนื่องในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ OQ (Organization Quarantine) สำหรับแรงงานต่างด้าวและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนโดยเป็นโครงการปรับปรุงพื้นที่กองร้อย และพื้นที่โรงนอนของกองร้อยเพื่อเปลี่ยนเป็น OQ ทั้งหมด 14 แห่งต่อกองร้อย รวม 7 จังหวัด คือ ตาก เชียงราย ระนอง สงขลา จันทบุรี สระแก้ว และหนองคาย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 438.08 ล้านบาท แบ่งเป็นการปรับปรุงอาคารกองร้อย 52.87 ล้านบาท การจัดหาเต๊นท์สนาม 250 เตียง งบประมาณ 385.21 ล้านบาท และส่วนอื่นๆ เช่น การจัดการเรื่องอนามัยและสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสีย การจัดทำแนวเขตพื้นที่ควบคุม เป็นต้น

#เสียงชายแดน ตระเวนข่าวชาว ตชด.