ตชด.434 พัทลุง ร่วมกับประชาชนจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำทะเลน้อย

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ 6 ม.ค.61ร้อย ตชด.434 จัด ข้าราชการตำรวจ ตชด. จำนวน 20 นาย ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำทะเลน้อย ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มีหน่วยงานต่างๆ/ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 450 คน โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน