ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

       พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิถีกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลตำรวจตรี ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 นำ ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ให้การต้อนรับ สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปรามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ