ตชด.435 ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลามอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดตรัง

กิจกรรม ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ 11 ธ.ค.63 เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.สุเทพ สังวรกิตติวุฒิ  ผบ.ร้อย ตชด.435 พร้อมกำลังพลในสังกัด ร่วมกับคณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา ได้เดินทางเข้าพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม พร้อมเสื่อและหมอน ให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 3 พื้นที่ ใน จ.ตรัง ดังนี้

 1.พื้นที่  ม.1 และ ม.2 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 160 ถุง,น้ำดื่ม จำนวน 70 แพ็ค ,เสื่อ 35 ผืน หมอน 35 ใบ /จำนวน 156 ครัวเรือน

 2.พื้นที่ ม.1 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง มอบถุงยังชีพ จำนวน 120 ถุง,น้ำดื่ม จำนวน 70 แพ็ค ,เสื่อ 33 ผืน และหมอน 33 ใบ /จำนวน 89 ครัวเรือน

 3.พื้นที่ ม.5 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 80 ถุง,น้ำดื่ม จำนวน 70 แพ็ค ,เสื่อ 32 ผืน หมอน 32 ใบ /จำนวน 76 ครัวเรือน  โดยมี กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน พร้อมประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีผลการปฎิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย