กก.ตชด.๔๒ ช่วยเหลื่อผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม

กิจกรรม ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ พ.ต.อ.วัฒนา  เพ็งแก้ว ผกก.ตชด.๔๒ ร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยมิตรภาพทุ่งสง มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและเวชภัณท์จากหน่วยแพทย์ กก.ตชด.๔๒ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม จำนวน ๑๑๖ ชุด พร้อมพบปะพูดคุยให้กำลังใจประชาชน  ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.๖ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช