ประชาชน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ รวมตัวกันคัดค้านการขอสัมปทานเหมืองหินระเบิดภูเขา

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

เมือ   ๑๗ พ.ย.๖๓ ประชาชน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ รวมตัวกันเพื่อคัดค้านการขอสัมปทานเหมืองหิน เพื่อ ปกป้อง พื้นที่ธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งน้ำและ แหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร หากมีการขอสัมปทานได้ก็จะมีการระเบิดภูเขาเพื่อนำหินและแร่ นำไปใช้ประโยชน์ ของกลุ่มนายทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชนที่อยู่รอบๆภูเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นละออง เสียงระเบิด บ้านเรือนแตกร้าวจากแรงสั่นสะเทือน รวมทั้งเป็นการทำลายสภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้มารวมตัวกันคัดด้านดังกล่าว