ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา “พายุโซนร้อนกำลังแรง “โซเดล” (พายุระดับ 4)” ฉบับที่ 2

ข่าวทั่วไป แจ้งเตือนภัย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) พายุโซนร้อน “โซเดล” (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรง (พายุระดับ 4) แล้ว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.4 องศาเหนือ ลองจิจูด 117.7 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2563 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่งกับมีลมแรง              

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th

หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง              

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น.      

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป

ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 05.00 น.              

(ลงชื่อ) กรรวี สิทธิชีวภาค       

(นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค)       

รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา       

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา