ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะทางออกช่วยเหลือลูกหนี้ หลังหมดเขตพักชำระจากสถานการณ์โควิด 19

ข่าวทั่วไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยแนวทางธนาคารพาณิชย์ ช่วยเหลือลูกหนี้ หลังหมดเขตพักชำระจากสถานการณ์โควิด 19 แต่ยังจ่ายหนี้ไม่ไหว ทำอย่างไรได้บ้าง ?

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย รายงานว่า นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายเสถียรภาพระบบการเงินและยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงมาตรการผ่อนผันให้ลูกหนี้เอสเอ็มอีที่ได้รับการพักหนี้ กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ที่จะครบกำหนด 6 เดือน ในวันที่ 22 ตุลาคม นี้


            โดย ธปท. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และคาดว่าจะไม่เกิดปัญหาผิดนัดชำระหนี้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว หลังมาตรการพักหนี้ครบกำหนด เนื่องจาก ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้ามาตรการวงเงินประมาณ 4 แสนล้านบาท ได้รับการขยายระยะเวลาการพักหนี้ไปอีก 3 – 6 เดือนแล้ว ส่วนลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ อีกประมาณ 9.5 แสนล้านบาท ธพ. ได้ติดตามดูแลลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานะและให้ความช่วยเหลือ พบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่แสดงเจตจำนงว่าจะสามารถจ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติหลังหมดมาตรการ

สำหรับลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ ที่ยังไม่สามารถกลับมาจ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติหรืออาจจ่ายได้บางส่วน ธนาคารพาณิชย์ยังคงให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากพอที่จะชำระหนี้ได้ โดยมีหลายมาตรการมารองรับ ได้แก่…

1. ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย เพื่อไม่ให้กลายเป็น NPL

2. ใช้มาตรการอื่นตามความเหมาะสม เช่น

            – ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
            – การพักชำระค่างวด
            – การปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ (debt consolidation)
            – การปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย (multi-creditors)

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย