รวมสถานที่ จัดงาน ลอยกระทง สงขลา 2563

กิจกรรม

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2563 

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เที่ยว ช้อป ชิม ชิลล์ และชมการประกวดนางนพมาศ หนูน้อยรักษ์ไทยประจำปี 2563 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่น นิทรรศการสืบสานประเพณีลอยกระทง การสาธิตการประดิษฐ์กระทง และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “สวมชุดไทย แต่งกายย้อนยุค”ลอยกระทงเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของท้องถิ่นและสืบสานประเพณีไทย

เทศบาลตำบลคูเต่าขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

รับสมัครแล้ว….วันนี้-22 ตุลาคม 2563 #หนูน้อยนพมาศ 3-6 ปี #ธิดานพมาศ 12-15 ปี #กระทงประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ พบกันนะคะ  31 ตุลาคม 2563  ณ วัดชลธารประสิทธิ์ หมู่ที่ 9  ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บ้านท่าเข็นบุรี หมู่ที่ 1 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองคลองแห ขอเชิญท่านเที่ยวงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 “สีสันวันเพ็ญ ร่มเย็นเมืองคลองแห” ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ ตลาดน้ำคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ณ หน้าที่ทำการอบต.กระดังงา

วันลอยกระทง ประจำปี 2563  ในวันเสาร์ที่  31  ตุลาคม  2563  ณ  บริเวณศาลาท่าชักพระ  ชุมชนบ้านท่าหรั่ง  ต. เขาพระ อ. รัตภูมิ  จ. สงขลา  

ลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลเมือง สะเดา

เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ลอยกระทงลานหน้าวัดเขาตกน้ำ