กิจกรรมงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่7 (Southern Book Expo 2020)

ข่าวทั่วไป

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางนุตเราะห์ ชัยยะวิริยะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงานมหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่7 (Southern Book Expo 2020)

โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาวฐาปนี โปร่งรัศมี อุปนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย แขกผู้มีเกียรติ ณ ศูนย์ประชุนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่