เชิญร่วมวิ่งการกุศล….เพื่อนคนผู่ป่วยมะเร็ง ปีที่ 3 ….ชิงถ้วยพระราชทาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เดิน วิ่ง การกุศล เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ปีที่ ๓ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันอาทิตย์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สระบัว เมืองสงขลา ค่ะ