งานเสวนา ผู้ตรวจการแผ่นดิน : สื่อมวลชน“กลไกลเพื่อสิทธิของประชาชน “

ข่าวทั่วไป

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมลีการเด้นส์ หาดใหญ่ สงขลา โดย มีพลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเสวนา โดยมีสื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมรับฟังและตอบข้อซักถามประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษของท้องถิ่น และยื่นคำร้องต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อที่จะหาแนวทางและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ยังฝากถึงบทบาทของสื่อมวลชนต่อการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อประชาชนสามารถ ร้องเรียน ได้ด้วย

ซึ่งภายในงาน มีการบรรยายวิชาการ ผู้ตรวจการพบประชาชน และจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจแต่ละองค์กร และให้บริหารคำปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนอีกด้วย หากพบข้อสงสัย หรือพบการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบของหน่วยงานภาครัฐ สายด่วน 1676 เว็บไซต์ www.ombudsman.go.th หรือแอปฟลิเคชั่นไลน์ ค้นหา @ombudsman ทุกการบริการร้องเรียน ไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

“หวังว่าการพบปะกับพี่น้องประชาชนในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทุกฝ่ายได้ร่วมด้วยกันช่วยกันดูแลรักษาทะเลสาบสงขลาให้เป็นมรดกทางธรรมชาติ มรดกของแผ่นดิน และเป็นแหล่งทรัพยากรหลักของทุกคนใน 3 จังหวัดโดยรอบ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะนำสิ่งที่ทุกท่านได้นำเสนอมานั้นไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุผลการแก้ไขปัญหาในทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน” พลเอก วิทวัส กล่าว