ตร.ชี้แจงตราสัญลักษณ์และคำย่อขององค์กรที่ถูกต้อง หลังประชาชนเข้าใจผิด

ข่าวทั่วไป ข่าวสารทางราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงทำความเข้าใจถึงตราสัญลักษณ์และคำย่อขององค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถูกต้อง หลายท่านยังคงเข้าใจคำย่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า สตช. และการใช้ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบผิดๆ ตราสัญลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบไหนถูกต้อง?

อ้างอิง กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเครื่องหมายราชการแห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามระเบียบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 และชื่อส่วนราชการของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยใช้คำย่อว่า ตร. ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ 2556

เป็นรูปพระแสงดาบเขนและโล่ ซึ่งเป็นวงกลมเส้นคู่สองชั้นวงนอกเป็นลายพรรณพฤกษา วงในเป็นลายใบเทศผูกลายเป็นหน้าสิงห์