ฉก.ตชด.43 สงขลาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.63

ข่าวสารทางราชการ

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.63 ข้าราชการตำรวจ ฉก.ตชด.43 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีพิธี ดังนี้

      1. เวลา 06.00 น. ร.ต.อ.รัตนไชย  ไชยสุวรรณ ผบ.มว.กก.ตชด.43 (หน.ธกวส.)ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอนาทวี  โดยมี นายเชิดพงษ์  ใจตรง ปลัดอาวุโสอำเภอนาทวี เป็นประธานในพิธี

      2. เวลา 08.30 น. ร.ต.อ.รัตนไชย  ไชยสุวรรณ ผบ.มว.กก.ตชด.43 (หน.ธกวส.) ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อ.นาทวี จว.สงขลา โดยมี นายเชิดพงษ์  ใจตรง ปลัดอาวุโสอำเภอนาทวี เป็นประธานในพิธี

      3. เวลา 17.30 น. พ.ต.อ.ณรงค์  ธนานันทกุล  ผบ.ฉก.ตชด.43 พ.ต.ต.สำราญ  ศรีสว่าง หน.ฝกพ.ฉก.ตชด.43 พ.ต.ต.ไมตรี  ศิริ  ผบ.ร้อย ตชด.433 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนาทวี อำเภอนาทวี จว.สงขลาโดยมี นายเชิดพงษ์  ใจตรง ปลัดอาวุโสอำเภอนาทวี เป็นประธานในพิธี