ด่วน!! สอ.ตชด.43 สงขลารับสมัครพนักงาน 1 อัตรา

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางราชการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ตชด.43 สงขลา รับสมัครพนักงานอัตราจ้าง 1 อัตรา สนใจสมัครด้วยตนเองแต่ 18 พ.ค.-17 มิ.ย. 2563 สนง.สหกรณ์ ตชด.43 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อบาง อ.เมือง จ.สงขลา ในวันเวลาราชการ โทร 0 7432 3778