ตชด.436 ร่วมปฏิบัติงาน ณ ด่านพรมแดนวังประจัน จ.สตูล คัดกรองคนไทยจากมาเลฯ 49 คน

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

    เมื่อ  6 พ.ค.63  เวลา 08.00 น. ร้อย ตชด.436 สตูล มอบหมายให้   ร.ต.อ.อดิเทพ พัดลม หัวหน้าชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4302/4 ออกรักษาความปลอดภัยจุดคัดกรองคนไทยที่เดินทางเข้าประเทศ บริเวณด่านพรมแดนวังประจัน ม.4 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จว.สตูล  ซึ่งมียอดคนไทยที่เดินทางจากประเทศมาเลเซียกลับมาประเทศไทยทางด่านพรมแดนวังประจัน มีผู้เดินทางผ่านด่าน 49 คน โดยแยกเป็นผู้ชาย 37 คน ผู้หญิง 12 คน  โดยคัดกรองแยกตามจังหวัดภูมิลำเนา ดังนี้

1.จังหวัดสตูล 8 คน เป็นผู้ชาย 4 คน ผู้หญิง 4 คน  แยกเป็น

     อำเภอเมือง 7 คน เป็นผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 4 คน ส่งที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล

     อำเภอท่าแพ 1 คน เป็นผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง – คน ส่งที่ว่าการอำเภอท่าแพ

 2. จังหวัดสงขลา 6 คน เป็นผู้ชาย 5 คนผู้หญิง 1 คน ส่งไปกักตัวที่จังหวัดสงขลา

 3. จังหวัดปัตตานี 12 คน เป็นผู้ชาย 8 คนผู้หญิง 4 คน ส่งไปกักตัวที่จังหวัดปัตตานี

 4. จังหวัดนราธิวาส 6 คน เป็นผู้ชาย 6 คนผู้หญิง – คน ส่งไปกักตัวที่จังหวัดนราธิวาส

 5. จังหวัดตรัง 9 คน เป็นผู้ชาย 9 คนผู้หญิง – คน ส่งไปกักตัวที่จังหวัดสงขลา

 6.จังหวัดระนอง 2 คน เป็นผู้ชาย 2 คน ผู้หญิง – คน  ส่งกักตัวที่ อบจ.สตูล

 7.จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คน เป็นผู้ชาย – คน ผู้หญิง 1 คน  ส่งกักตัวที่ อบจ.สตูล

 8.จังหวัดอำนาจเจริญ 2 คน เป็นผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง 1 คน ส่งกักตัวที่ อบจ.สตูล

 9.จังหวัดมหาสารคาม 1 คน เป็นผู้ชาย 1 คน ผู้หญิง – คน ส่งกักตัวที่ อบจ.สตูล

 10.จังหวัดเชียงราย 1 คน เป็นผู้ชาย – คน ผู้หญิง 1 คน  ส่งกักตัวที่  อบจ.สตูล

 11.จังหวัดชุมพร 1 คน เป็นผู้ชาย 1 คน ส่งกักตัวที่   อบจ.สตูล