ด่วน จังหวัดสงขลา ผู้ที่กลับมาจากกรุงเทพและปริมณฑล ควรแยกตัวเองให้ครบ 14 วัน

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทางราชการ

ด่วนที่สุด
จังหวัดสงขลา
ผู้ที่กลับมาจากกรุงเทพและปริมณฑล
ควรแยกตัวเองให้ครบ 14 วัน

วิธีป้องกัน ดูแลตนเอง และรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ปิดบัง