ฉก.ตชด.43 ร่วมกิจกรรม“พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” เสริมสร้างสานสัมพันธ์ สันติสุข ประจำปี 2563

กิจกรรม ข่าวทั่วไป

ฉก.ตชด.43 ร่วมกิจกรรม“พลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” เสริมสร้างสานสัมพันธ์ สันติสุข
ประจำปี 2563

เมื่อ 12 มีนาคม 2563  ที่ ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์ภัตร อริโย ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว รอง ผบ.ฉก.ตขด.๔๓ พร้อมด้วย พ.ต.ต.ไมตรี ศิริ ผบ.ร้อย  ตชด.๔๓๓ และฝ่ายอำนวยการ ฉก.ตชด.๔๓ ร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างสัมพันธ์ สันติสุข “พลิกนาร้าง สู่นารักษ์” ประจำปี 2563 โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมี นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งพระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าคณะอำเภอนาทวี ได้ริเริ่มจัดทำ “โครงการพลิกนาร้าง เป็นนารักษ์” โดยได้ร่วมมือกับชาวบ้านตำบลนาหมอศรี ตำบลฉาง ผู้นำชุมชน พี่น้องชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม ได้ร่วมกันพลิกฟื้นนาที่ถูกทิ้งรกร้างมากว่า 15 ปี ให้กลับมาปลูกข้าวได้อีกครั้ง เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภค เหลือก็สามารถนำมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรอีกทั้งยังเป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของพื้นที่ รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองของประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียว สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วย