จังหวัดสงขลาจัดงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา ยกทัพของดีจาก 16 อำเภอ

ข่าวทั่วไป

จังหวัดสงขลา จัดงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา ยกทัพของดีจาก 16 อำเภอ


       เมื่อ 10 มี.ค. 63 ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมใน 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา เคลื่อนขบวนเข้าสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เพื่อร่วมรำลึกถึงบรรพชน ให้ตระหนักมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และได้รวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคี เนื่องในวันที่ 10 มีนาคม “วันสงขลา”
      ในการนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา (วันสงขลา) พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
         โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติมอบรางวัล “คนดีศรีสงขลา”ประจำปี 2562 และรางวัลสงขลาคนต้นแบบแก่อำเภอบางกล่ำ, อำเภอหาดใหญ่, อำเภอนาหม่อม, อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอเมืองสงขลา เพื่อเป็นการแสดงถึงการสร้างคุณงามความดีและคุณประโยชน์แก่เมืองสงขลา
สำหรับบรรยากาศภายในงานมีการจัดซุ้มภูมิปัญญากว่า 80 ซุ้ม ซึ่งเป็นการยกทัพของดี ของเด็ดให้นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้ชม ชิม ช้อป ของดีแต่ละอำเภอ โดยถือเป็นการช่วยส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา