รองผู้ว่าสงขลา ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัย

ข่าวทั่วไป

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563  นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม และตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในร้านเวชภัณฑ์พื้นที่อำเภอเมืองสงขลา ผลการติดตามสถานการณ์ในวันนี้ปรากฏว่า ในจังหวัดสงขลา หน้ากากอนามัยยังพอมีเหลืออยู่บ้างแต่มีปริมาณน้อยมาก เนื่องจากประชาชนตื่นตัวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา โดยบางรายซื้อใช้เอง แต่บางรายแห่ซื้อเพื่อส่งไปให้ญาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ในส่วนของราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไม่มีการขายโก่งราคา
             นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามพระราชกิจจานุเบกษาประกาศสินค้าควบคุมประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) ที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก ถือเป็นสินค้าควบคุมระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการกำกับดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หากจังหวัดสงขลาพบการขาดแคลนหน้ากากอนามัยจะหาหรือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมผลิตหน้ากากอนามัยให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน แต่ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกมากเกินไป ขณะนี้ จังหวัดสงขลา ได้มีมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังอย่างเต็มที่ และยังไม่พบผู้ใดติดเชื้อไวรัสโคโรนาหากผู้ใดพบผู้ค้าฉวยโอกาส ขายหน้ากากอนามัยเกินราคา สามารถแจ้งสายด่วนโทร 1569ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า และหากผู้ค้าไม่ปิดป้ายราคา มีโทษปรับ 10,000 บาท หรือขายแพงเกินราคา และปฏิเสธการจำหน่าย มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ