ตชด.43 ร่วมโครงการ“ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๕”

ข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป

เมื่อ ๒๙ มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.สถาพร  แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ สงขลา มอบหมายให้ พ.ต.ท.คำนึง  อุ่นปลอด ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๒ , ส.ต.ท.ธีระพงศ์  นวลกิ้ม จนท.ผู้ประสานงานโครงการฯ และ ครู รร.ตชด. รวม ๕ นาย เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน “ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๕” จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.ภาคใต้จังหวัดสงขลา  โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค และ ข้อขัดข้องในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน/ผู้ที่สนใจในโอกาสต่อไป  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย