7วันอันตรายสงขลามีอุบัติเหตุ 11 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 9 รายและมีผู้เสียชีวิต รวม 3 ราย

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (28 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สรุปข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ผ่านระบบ Video Conference ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร” ในช่วง 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563

โดยที่ประชุมได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วันแรก (27 ธ.ค. 62) พบว่าจังหวัดสงขลามีอุบัติเหตุ เกิดขึ้น รวม 11 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 9 รายและมีผู้เสียชีวิต รวม 3 ราย โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด เมาสุราตัดหน้ากระชั้นชิดและทัศนะวิสัยไม่ดี ส่วนยานพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ รถเก๋งและรถบรรทุก 10 ล้อ และพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บมาจากการไม่สวมหมวกนิรภัย

สำหรับอำเภอที่มีผู้เสียชีวิต มี 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ อำเภอสทิงพระ และอำเภอจะนะ ส่วนอำเภอที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ ได้แก่ อำเภอรัตภูมิ อำเภอเทพา อำเภอนาหม่อม อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ อำเภอสิงหนครและอำเภอกระแสสินธุ์

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ลดความสูญเสียและทรัพย์สินของประชาชน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ภายใต้มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประกอบด้วย 1. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ 5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ 6. มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและ7. มาตรการบริหารจัดการ

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา