ตชด.ภาค 4 เปิดการแข่งขันกีฬา รร.ตชด.ภาคใต้

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ตชด.ภาค 4 เปิดการแข่งขันกีฬา รร.ตชด.ภาคใต้       

เมื่อ  2  ธันวาคม 2562 พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค4 เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกิฬานักเรียน รร.ตชด.บก.ตชด.ภาค ๔ ณ สนามกิฬา กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 42 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ทำการแข่งขัน แต่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีกองทัพนักกีฬาจาก รร.ตชด.ในสังกัด 14 จังหวัดภาคใต้ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับภาค และส่งทำการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป เพื่อเป็นสร้างทักษะด้านการกีฬาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การมีน้ำใจ รู้แพ้รู้ชนะ สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข