ครูตำรวจ D.A.R.E กก.ตชด.๔๓ เข้าสอนนักเรียนภาคเรียนท่ ๒/๖๒

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อ ๑๕๑๒๓๐-๑๕๑๓๓๐  พ.ย.๖๒ ร.ต.ท.นพเก้า  ด้วงใย หน.กร.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑ ทำหน้าที่วิทยากรครูตำรวจแดร์ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ในกิจกรรมบทที่ ๑  เรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการ,กฎของแดร์และจดหมายถึงผู้ปกครอง รูปแบบการตัดสินใจแบบแดร์,ให้นักเรียนได้รับรู้ว่าและเข้าใจในหลักสูตรและนำรูปแบบการตัดสินใจแบบแดร์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและห่างไกลจากยาเสพติด ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๕,๖ ณ รร.บ.ทุ่งครก  ม.๕  ต.แค  อ.จะนะฯ มีนักเรียนเข้าโครงการจำนวน   ๑๘  คน ผลการปฏิบัตินักเรียน,ครูให้ความร่มมือเป็นอย่างดี

เมื่อ ๑๕๑๔๓๐-๑๕๑๕๓๐  พ.ย.๖๒ ร.ต.ท.นพเก้า  ด้วงใย หน.กร.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๑ ทำหน้าที่วิทยากรครูตำรวจแดร์ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ในกิจกรรมบทที่ ๑  เรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการ,กฎของแดร์และจดหมายถึงผู้ปกครอง รูปแบบการตัดสินใจแบบแดร์,ให้นักเรียนได้รับรู้ว่าและเข้าใจในหลักสูตรและนำรูปแบบการตัดสินใจแบบแดร์ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและห่างไกลจากยาเสพติด ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๕,๖ ณ รร.บ.แค  ม.๓  ต.แค  อ.จะนะฯ มีนักเรียนเข้าโครงการจำนวน   ๔๑  คน ผลการปฏิบัตินักเรียน,ครูให้ความร่มมือเป็นอย่างดี

๑๕๑๐๐๐ -​ ๑๕๑๒๐๐​ พ.ย.​ ๖๒​  ร.ต.ท.อนุสรณ์​ สุญาสิทธิ์​ รอง​ หน.ฝพท.ฉก.ตชด.​ ๔๓​ ได้รับคำสั่งจาก​ ผบ.ฉก.ตชด.​ ๔๓​ ให้เดินทางไปให้ความรู้​ ตามโครงการ​การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด​ในเด็กนักเรียน​ (D.a.r.e.ประเทศไทย) ในกิจกรรมบทที่ ๑  เรื่องวัตถุประสงค์ของโครงการ,กฎของแดร์และจดหมายถึงผู้ปกครอง รูปแบบการตัดสินใจแบบแดร์ แก่นักเรียน​ โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย​ ม.๓​ ๖.ขุนตัดหวาย​ อ.จะนะ​ อ.จะนะ​ จ.​สงขลา​  มี​นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม​ ๓๖ คน​   มีครูประจำชั้นร่วมกิจกรรมการสอน​ ๑ คน​  นักเรียนได้เรียนรู้​ และ​ สนุกสนานกับกิจกรรม​ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย