พิธีสดุดีข้าราชการตำรวจเนื่องในโอกาส “วันตำรวจ”62

ข่าวทั่วไป

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2562.

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ฝูงชน และสถานที่กลางแจ้ง

​พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา และได้ให้ความเห็นชอบ ให้มีการ ประกอบพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เนื่องในโอกาส “วันตำรวจ” และให้ถือเป็นแบบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ ประจำปี ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2553 เป็นต้นมา สำหรับในปี พุทธศักราช 2562 มีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติแห่งชาติ ได้พิจารณาให้สลักชื่อในแท่นจารึก คู่กับอนุสาวรีย์ ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน รวม 9 นาย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อดทน และความกล้าหาญ เป็นวีรกรรมอันสูงส่ง สมควรแก่การ ยกย่องสรรเสริญ และจดจารึกให้ตรึงตราอยู่ในความทรงจำ ของข้าราชการตำรวจทุกนาย อย่างไม่รู้ลืม และตลอดไป

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, หมวก, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง