เส้นทางแห่งความภูมิใจ ตชด.447

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

เส้นทางแห่งความภูมิใจ
กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน

เส้นทางแห่งความภูมิใจ กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพันเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 พ.ต.ต.ธีระโชติ ปฐมวณิชกะ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ให้กับ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ ในเดือน กันยายน 2562 ณ โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาสโดยข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ มีดังนี้1 ร.ต.อ.ประพันธ์ ทองช่วย2 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ จันทร์แก้วเดช3 ร.ต.อ.เดิม สีจันทร์

โพสต์โดย กองร้อย ตชด.447 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 พ.ต.ต.ธีระโชติ ปฐมวณิชกะ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ให้กับ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ ในเดือน กันยายน 2562 ณ โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
โดยข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ มีดังนี้
1 ร.ต.อ.ประพันธ์ ทองช่วย
2 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ จันทร์แก้วเดช
3 ร.ต.อ.เดิม สีจันทร์