ควนเนียง  จับอีกแล้ว! โรงฆ่าสัตว์เถื่อน

ข่าวทั่วไป

ควนเนียง  จับอีกแล้ว! โรงฆ่าสัตว์เถื่อน ยึดของกลางมูลค่า 155,160 บาท

 
ควนเนียง | จับอีกแล้ว! โรงฆ่าสัตว์เถื่อน ยึดของกลางมูลค่า 155,160 บาท
เมื่อ 21/8/62 เวลา 23.25 น. หน่วยปฏิบัติการพิเศษปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายปศุสัตว์ โดยกองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับ ด่านกักกันกันสัตว์นราธิวาส ด่านกักกันสัตว์สงขลา ด่านกักกันสัตว์สตูล และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสงขลา

เข้าตรวจค้นโรงฆ่าสัตว์ไม่มีชื่อ ของ นางวิไล ที่อยู่ ม.7 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา ตามที่ได้รับร้องเรียนว่ามีการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผลการตรวจค้นพบว่ามีการกระทำความผิด จึงได้ทำการจับกุมผู้กระทำความผิด พร้อมยึดของกลางเป็นซากสุกร จำนวน 10 ตัว น้ำหนักรวม 900 กิโลกรัม สุกรมีชีวิต จำนวน 4 ตัว ซึ่งได้ทำการอายัด และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่า จำนวน 15 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 155,160 บาท พร้อมส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรควนเนียง จังหวัดสงขลา

โดยแจ้งข้อกล่าวหาไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โดยทำการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องโทษตามมาตรา 56 ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โดยทำการฆ่าสัตว์โดยมิได้แจ้งจำนวนสัตว์ที่จะฆ่า แหล่งที่มาของสัตว์ที่จะฆ่า วัน เวลาที่จะฆ่าสัตว์ และชื่อของโรงฆ่าสัตว์

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ : สำนักงานปศุสัตว์เขต 9