อำลาตำแหน่ง! นิพนธ์ บุญญามณี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ข่าวทั่วไป

อำลาตำแหน่ง! นิพนธ์ บุญญามณี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 
สงขลา | อำลาตำแหน่ง! นิพนธ์ บุญญามณี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เดินทางมาอำลาตำแหน่ง พร้อมฝากบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

เมื่อ 1 ก.ค. 2562  ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เดินทางมาอำลา คณะข้าราชการ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย ปลัด รองปลัด ผู้อำนวยการกอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในโอกาสที่ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ที่ได้ทุ่มเทการทำงานตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาว่า นับเป็น 6 ปีที่มีความหมาย สิ่งที่อยากเห็น คือ อยากเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง และเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้ ภายใต้ความเชื่อที่มีมาตั้งแต่ต้นที่ว่า “ถ้าท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศไทยก็เข้มแข็ง” ซึ่งหากเราร่วมกันทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

เกือบ 6 ปีที่ผ่านมา พวกเราชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทำให้หลายภาคส่วนหันมามองพวกเรา เมื่อก่อนหลายคนอาจมองข้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ 6 ปีที่พวกเราได้ทุ่มเทให้กับองค์กรแห่งนี้ การประเมินจากบุคคลภายนอก นั่นคือตัวชี้วัดสำคัญ รางวัลอาจไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น แต่รางวัล คือ ผลของตัวชี้วัด กว่า 30 รางวัลที่ได้มา นั่นคือตัวชี้วัดในแต่ละด้านของพวกเรา จากคะแนนในด้านต่าง ๆ จากที่เราเคยอยู่ท้าย ๆ หรือกลาง ๆ ของจังหวัด ตอนนี้กลับมาเป็นที่หนึ่งของจังหวัด และเป็นที่หนึ่งลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย จาก 76 จังหวัด นี่คือสิ่งที่คิดว่าพวกเราคงภาคภูมิใจ ฉะนั้นจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพวกเรา และอยากให้พวกเรารักษาสิ่งเหล่านี้เอาไว้ ทำให้เป็นองค์กรต้นแบบ ทำให้เป็นแบบอย่างของท้องถิ่นอื่น ๆ ที่อาจยังไม่เข้าใจ หรือไม่มีเวลาที่จะมาทบทวนสิ่งเหล่านี้ นี่คือความจำเป็นที่พวกเราต้องช่วยกันในการพัฒนากลไกในการให้บริการกับพี่น้องประชาชน ทุกครั้งที่เข้ามาในองค์กรแห่งนี้ ต้องมองดูที่หลังป้ายประชาสัมพันธ์ของพวกเรา จะเห็นพระราชดำรัสของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ว่า “เวลามีปัญหาทุกคนจะไปที่ท้องถิ่น”

ดังนั้นเราต้องทำให้ท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้ จึงเชื่อว่า 6 ปีที่ผ่านมาได้มองเห็นศักยภาพของพวกเรา พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ แม้เราเป็นองค์กรที่มีบุคลากรน้อย แต่เราก็สามารถทำงานมีประสิทธิภาพ มากกว่าองค์กรใหญ่อีกหลายๆองค์กร ฉะนั้นจึงอยากให้เรารักษาสิ่งดี ๆ อย่างนี้ไว้ เพื่อให้อยู่คู่กับองค์กร เราต้องมีวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ที่จะทำให้ใคร ๆ ก็อยากเข้ามาอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ขอบคุณข้อมูล : สุธิดา พฤกษ์อุดม (สวท.สงขลา)