ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรี่ By King Power ในสนามที่ 3 “ทหารเรือบินหลาป้องสมุดทา รักษาเมืองใต้” ภายใต้แนวคิด จิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์

ข่าวทั่วไป

ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรี่ By King Power ในสนามที่ 3 “ทหารเรือบินหลาป้องสมุดทา รักษาเมืองใต้” ภายใต้แนวคิด จิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์

25 พ.ค.62

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 8 คน

วันนี้ (25 พ.ค. 62 ) ที่หาดชลาทัศน์ สนามติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรี่ By King Power ในสนามที่ 3 “ทหารเรือบินหลาป้องสมุดทา รักษาเมืองใต้” โดยทัพเรือภาคที่ 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภายใต้แนวคิด จิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ ซึ่งพิธีเปิดในวันนี้มีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมการแข็งขัน นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมกว่า 3,000 คน

กองทัพเรือได้จัดการแข่งขันจัดการแข่งขันในห้วงเวลาสำคัญ ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562 เก็บคะแนนสะสมต่อเนื่อง 5 สนาม ณ พื้นที่หน่วยต่างๆของกองทัพเรือ ซึ่งในสนามที่ 3 ทหารเรือบินหลา ป้องสมุทรทา รักษาเมืองใต้ ได้กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติได้กำหนดการแข่งขันจำนวน 4 ระยะทาง ทั้งชายและหญิงประกอบด้วย ระยะทางไกล Way Warrior Triathlon ครั้งแรกในเมืองไทย (ว่ายน้ำ 3.8 กิโลเมตร/ปั่นจักรยาน 180 กิโลเมตร/วิ่ง 42 กิโลเมตร) ระยะโอลิมปิก (ว่ายน้ำ 1.5 กิโลเมตร/ปั่นจักรยาน 40 กิโลเมตร/วิ่ง 10 กิโลเมตร) ระยะสั้น (ว่ายน้ำ 0.5 กิโลเมตร/ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร/วิ่ง 5 กิโลเมตร) และระยะทวิกีฬา (วิ่ง 5 กิโลเมตร/ปั่นจักรยาน 40 กิโลเมตร/วิ่ง 10.5 กิโลเมตร) ซึ่งชนะแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัลและคะแนนสะสมลดหลั่นกันไป ขณะที่ผู้เข้าเส้นชัยทุกประเภทจะได้รับเหรียญรางวัลที่ออกแบบเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอว์รูปธงราชนาวีรายการละ 1 ชิ้น ประกอบรวมกัน 4 ชิ้น ถือเป็นความท้าทายของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างมาก

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนียภาพมาสู่ภาคใต้ ที่มีทะเลด้านอ่าวไทยตอนล่างกับทะเลสาบน้ำจืดสงขลา สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขัน เป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนหันมารักษาสุขภาพ และเป็นการแสดงให้เห็นว่าจังหวัดที่มีศักยภาพพร้อมในการจัดการแข่งขัน สอดรับนโยบายจังหวัดในวาระที่ 4 สงขลาเมืองกีฬา

ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรี่ By King Power ในสนามที่ 3 "ทหารเรือบินหลาป้องสมุดทา รักษาเมืองใต้" ภายใต้แนวคิด จิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์วันนี้ (25 พ.ค. 62 ) ที่หาดชลาทัศน์ สนามติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ จากผืนทะเลสู่ภูผา จากฟ้าสู่มหานที เดอะซีรี่ By King Power ในสนามที่ 3 "ทหารเรือบินหลาป้องสมุดทา รักษาเมืองใต้" โดยทัพเรือภาคที่ 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภายใต้แนวคิด จิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ ซึ่งพิธีเปิดในวันนี้มีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมการแข็งขัน นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมกว่า 3,000 คนกองทัพเรือได้จัดการแข่งขันจัดการแข่งขันในห้วงเวลาสำคัญ ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 – กันยายน พ.ศ. 2562 เก็บคะแนนสะสมต่อเนื่อง 5 สนาม ณ พื้นที่หน่วยต่างๆของกองทัพเรือ ซึ่งในสนามที่ 3 ทหารเรือบินหลา ป้องสมุทรทา รักษาเมืองใต้ ได้กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาโดยการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติได้กำหนดการแข่งขันจำนวน 4 ระยะทาง ทั้งชายและหญิงประกอบด้วย ระยะทางไกล Way Warrior Triathlon ครั้งแรกในเมืองไทย (ว่ายน้ำ 3.8 กิโลเมตร/ปั่นจักรยาน 180 กิโลเมตร/วิ่ง 42 กิโลเมตร) ระยะโอลิมปิก (ว่ายน้ำ 1.5 กิโลเมตร/ปั่นจักรยาน 40 กิโลเมตร/วิ่ง 10 กิโลเมตร) ระยะสั้น (ว่ายน้ำ 0.5 กิโลเมตร/ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร/วิ่ง 5 กิโลเมตร) และระยะทวิกีฬา (วิ่ง 5 กิโลเมตร/ปั่นจักรยาน 40 กิโลเมตร/วิ่ง 10.5 กิโลเมตร) ซึ่งชนะแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัลและคะแนนสะสมลดหลั่นกันไป ขณะที่ผู้เข้าเส้นชัยทุกประเภทจะได้รับเหรียญรางวัลที่ออกแบบเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอว์รูปธงราชนาวีรายการละ 1 ชิ้น ประกอบรวมกัน 4 ชิ้น ถือเป็นความท้าทายของผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างมากสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนียภาพมาสู่ภาคใต้ ที่มีทะเลด้านอ่าวไทยตอนล่างกับทะเลสาบน้ำจืดสงขลา สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขัน เป็นการช่วยส่งเสริมให้ประชาชนหันมารักษาสุขภาพ และเป็นการแสดงให้เห็นว่าจังหวัดที่มีศักยภาพพร้อมในการจัดการแข่งขัน สอดรับนโยบายจังหวัดในวาระที่ 4 สงขลาเมืองกีฬาอมลรดา ชูประสิทธิ์ / ข่าวประชา โชคผ่อง /ภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา25 พ.ค.62

โพสต์โดย สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2019

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา