จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคมนี้

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลาเตรียมจัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2562 โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. และในวันที่ 23-26 พฤษภาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าสนามกีฬาตินสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

สำหรับพิธีเปิดงานจัดขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 18.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีการแสดงมโนราห์และนายพรานจำนวน 800 คน การแสดงวงออเคสตร้าของวงปาริชาต วินด์ ออร์เคสต้า จากมหาวิทยาลัยทักษิณ การแสดงหนังตะลุงคณะไข่นุ้ย มโนราห์คณะไข่เหลี่ยม วิเชียรศรชัยและการแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง

วันที่ 23 พ.ค. 2562 ชมการแสดงโขนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตอนชุดตรวจพล ยกรบ การแสดงคอนเสิรต์หนังน้องเดียว การแสดงมโนราห์ศรีธน ธนญชัยและการแสดงหนังตะลุงคณะเบิ้ล ตะลุงสากล

วันที่ 24 พ.ค. 2562 ชมการแสดงวงออเคสตร้าของวงปาริชาต วินด์ ออร์เคสต้า จากมหาวิทยาลัยทักษิณ การแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง การแสดงมโนราห์สมพงศ์น้อยดาวรุ่งและหนังตะลุงคณะอ้นกวี ศรีวิชัย

วันที่ 25 พ.ค. 2562 ชมการแสดงโขนจากโรงเรียนตะพงวิทยามูลนิธิ ตอนพระรามตามกวาง ลักสีดา ยกรบ การแสดงของศิลปินนักร้องชื่อดัง การแสดงมโนราห์คณะเทพศรัทธาและการแสดงหนังตะลุงคณะมงคงตะลุงชาโดว์

วันที่ 26 พ.ค. 2562 ชมการแสดงวงออเคสตร้าของวงปาริชาต วินด์ ออร์เคสต้า จากมหาวิทยาลัยทักษิณ การแสดงของเอกชัย ศรีวิชัย การแสดงมโนราห์คณะละมัยศิลป์และหนังตะลุงคณะหนังชายป้อ, หนังน้องมิว ตะลุงบัณฑิตและหนังศรีธัญ สกุลนานอน

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองแสดงพลังความจงรักภักดีเข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภชเฉลิมฉลองด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมชื่นชมบรรยากาศรอบงานที่เต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม