ตชด.อ.เทพาฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ๒๐๐ คน จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจปลุกต้นไม้และปล่อยปลาเนื่องในวันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ตชด.อ.เทพาฯ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ๒๐๐ คน จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจปลูกต้นไม้และปล่อยปลาเนื่องในวันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อ ๑๗๐๙๓๐ พ.ค.๖๒ ร.ต.ท.นพเก้า ด้วงใย หน.กร.ร้อย ฉก.ตชด.๔๓๓/หน.ชป.กร.๔๓๐๖/๔ พร้อมกลุ่มเสริมสร้างฯ และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจปลุกต้นไม้และปล่อยปลาเนื่องในวันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ณ บ้านทุ่งพระยอด ม.๑๐ ต.ลำไพล อ.เทพาฯ โดยมีนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี