ตชด.ภาค ๔  ร่วมกิจกรรมอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตามหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์

ตชด.ภาค ๔  ร่วมกิจกรรมอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตามหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมกับ กก.ตชด.๔๓ , มทบ.๔๒ (ค่ายเสนาณรงค์) และข้าราช,กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตามหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ เป็นหลักสูตรหลักประจำ ของจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๑ รุ่น”เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” บรรยายให้กับข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.๔๓ ,กก.ตชด.๔๔ และประชาชนจิตอาสา นำโดย พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานเปิดการบรรยายอบรม โดยวิทยากรจิตอาสา รุ่นที่ ๒/๖๑ , พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบก.ตชด.ภาค๔ , พ.อ.อุทิศ อนันตนานนท์ รอง ผบก.มทบ.๔๒,พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ ,พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ คามิคลิขิตกุล รอง ผกก.ตชด.๔๓ ,พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว รอง ผกก.ตชด.๔๓ ,ร.ต.อ. ภูบดินทร์ ทมราตรี ครู (สบ๑) กก.ตชด.๔๓ ,ส.ต.ต.อัษฎาวุฒิ เครือฟอง ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๔๓๒ และส.ต.ต.ยุทธนา เบ้าเงิน ผบ.หมู่ ร้อย ตชด.๔๓๒ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๖๗๘ คน